Logo De Rustplek Dordt LowRes

Onze gastgezinnen geven ruimte

Nieuwsberichten

De Rustplek bij jou in de kerk?

Nodig ons uit voor een presentatie!

De Rustplek Dordt biedt een prachtige kans om op een veilige manier herbergzaamheid te bieden aan Dordtenaren die tijdelijk een plek nodig hebben om tot rust te komen. Wij zijn ervan overtuigd dat er tal van mensen zijn voor wie déze vorm van vrijwilligerswerk geschikt zal zijn. Daarom geven we graag presentaties voor de achterban van Samen Dordt.
Lees meer

De Rustplek Dordt
De Rustplek is een netwerk van gastgezinnen, gecoördineerd door een team van professionele vrijwilligers, die een kamer beschikbaar stellen voor mensen die om heel diverse redenen tijdelijk niet thuis kunnen wonen. De Rustplek ondersteunt gasten ongeacht hun godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras of geslacht. Met opvang bij gastgezinnen willen we mensen snel informele zorg in de vorm van tijdelijk onderdak bieden, zodat zij niet verder afglijden en afhankelijk raken van geïndiceerde zorg of andere vormen van hulpverlening en mogelijk in de (dure) daklozenopvang belanden.

Zichtbaarheid vergroten
Als vrijwilligersinitiatief zijn we ons ervan bewust dat we één van de vele organisaties / initiatieven zijn, die mensen zoeken. We zijn er echter van overtuigd dat er ook binnen de achterban van Samen Dordt mensen zijn, die juist voor déze vorm van vrijwilligerswerk geschikt zijn. De Rustplek wil graag meer zichtbaar worden en met diverse kerkelijke gemeenten in aanraking komen om te vertellen over de mogelijkheden van De Rustplek.

Nodig ons uit!
Neem contact met ons voor het bespreken van de mogelijkheden die voor jullie gemeente gewenst zijn. Kijk voor meer informatie op samendordt.nl/derustplek of mail naar derustplek@samendordt.nl.

Deel dit bericht: