Logo De Rustplek Dordt LowRes

Onze gastgezinnen geven ruimte

Interactieve avond “Ruimte vrij, huisgenoot erbij?”

Op maandag 4 juli 2022 organiseren Kamers met Aandacht en De Rustplek een interactieve avond met als thema ‘Ruimte vrij, huisgenoot erbij?’ De avond is bedoeld voor iedereen met ruimte vrij in zijn hart en huis, die zich oriënteert op mogelijkheden om hiermee anderen te helpen.

De Rustplek Dordt – vluchtelingenopvang in gastgezinnen

De Rustplek Dordt merkt dat er vanuit de kerkelijke gemeenten vragen komen over de opvang van Oekraïense vluchtelingen binnen gastgezinnen. Diverse personen hebben zich gemeld bij ons met de vraag om meer informatie of begeleiding.

De Rustplek Dordt – Vacature Kernteamlid

De Rustplek Dordt is een initiatief in Dordrecht naar het concept van Stichting De Rustplek Nederland. De Rustplek is een netwerk van bewogen gastgezinnen – rustplekken – die een kamer beschikbaar stellen voor mensen die om heel diverse redenen tijdelijk niet thuis kunnen wonen.

Een nieuw gezicht bij Samen Dordt: Annelinde

Het zoeken van huisvesting van mensen die even niet thuis kunnen zijn, de contacten met vele vrijwilligers, het samenwerken met de Dordtse kerken, de pr van Samen Dordt op social media; het is een variatie van activiteiten die de werkdag van Annelinde vullen.

Een midweek op het schip

De Rustplek Dordt is bedoeld om tijdelijke opvang te bieden in situaties waarin men niet op het huidige adres kan verblijven. De meeste gezinnen bieden dit voor een langere periode. Het is echter ook mogelijk een midweek gebruik te maken van een unieke rustplek.

De Rustplek bij jou in de kerk?

De Rustplek Dordt biedt een prachtige kans om op een veilige manier herbergzaamheid te bieden aan Dordtenaren die tijdelijk een plek nodig hebben om tot rust te komen. Wij zijn ervan overtuigd dat er tal van mensen zijn voor wie déze vorm van vrijwilligerswerk geschikt zal zijn. Daarom geven we graag presentaties voor de achterban van Samen Dordt.

Dordt Integraal Meeting: Leid ons, Heer

Op donderdag 20 januari 2022 zal de jaarlijkse Dordt Integraal Meeting (stichtingsraadvergadering) plaatsvinden. Uniek is dat deze (hybride) bijeenkomst dit jaar aansluit bij het thema van de week van gebed ‘Licht in het duister’ en het dag-thema ‘Leid ons, Heer’. De meeting heeft een open en informatief karakter. Let op: vooraf aanmelden is vereist.

Winnaar van de aanmoedigingsprijs 2021

De Rustplek Dordt is op 7 december 2021 verkozen tot winnaar van de aanmoedigingsprijs 2021 van de Gemeente Dordrecht. Tijdens de feestelijke livestream van de organisatie Inzet078 heeft wethouder Peter Heijkoop de jaarlijkse Dordtse vrijwilligersprijzen uitgereikt.

De Rustplek, Kamers met Aandacht, Time Inn

Samen Dordt breidt haar netwerk uit. De kernteams onder de koepel van Samen Dordt zoeken aansluiting bij andere initiatieven in de stad, om krachten te bundelen. Zo richten ‘De Rustplek Dordt’, ‘Kamers met Aandacht’ en ‘Time Inn’ zich samen op een gastvrij thuis voor mensen, die een steuntje in de rug kunnen gebruiken.

Gastgezinnen geven ruimte

Sinds januari 2021 is Dordrecht een mooi vrijwilligersinitiatief rijker; De Rustplek. Gastgezinnen, die ruimte in hun huis en leven beschikbaar hebben bieden opvang aan mensen die dat tijdelijk (max. 6 maanden) nodig hebben. De Rustplek faciliteert de gastgezinnen om de opvang te kunnen bieden. Stelt met hen een profiel op en heeft een intensieve intake met de mogelijke gast.