Dagelijks Brood

Onze missie

Heb jij enig idee wat er aan het eind van de dag gebeurt met alle verse producten in een supermarkt? Of met alle producten die de houdbaarheidsdatum bereiken? Die worden weggegooid! Winkelwagens vol. Zo de container in. Tenzij…

Tenzij er iemand de moeite neemt om deze boodschappen vlak voor sluitingstijd op te halen en ze rond te brengen bij de minder bedeelde mensen in onze stad. 

Dat is precies wat de vrijwilligers van Dagelijks Brood elke week doen. Zo wordt verspilling van voedsel tegengegaan en helpen we mensen die dat hard kunnen gebruiken.

Samen met God en de kerken voor de bloei van de stad met jou én iedere Dordtenaar op weg naar samenredzaamheid hulpinitiatieven ontplooien met het hele sociale domein oog hebben voor elkaar

Hoe doen we dat?

Maar liefst zes dagen in de week worden de door onze ‘welvaartsstaat-standaard’ afgedankte boodschappen door de mensen van Dagelijks Brood gered van de ondergang en gebracht bij gebracht bij mensen die worden aangemeld door het Leger des Heils, de Sociale Wijkteams en andere instanties. Zo worden in een week tijd honderden mensen in Dordrecht blij gemaakt. Dat is dus dubbele winst: voedsel wordt niet weggegooid en mensen die het nodig hebben worden geholpen. Niet alleen met boodschappen, maar ook met een gesprekje en een bemoediging. Ze worden gezien. Hun naam wordt genoemd. Ze doen er toe.