Tekengebied 162broodnodig

Broodnodig

Onze missie

Als christenen uit verschillende kerken willen wij Gods grote liefde voor alle mensen op een praktische manier laten zien aan (ex-)dak- en thuisloze en eenzame mensen in Dordrecht. Door, naast het zorgen voor onze medemens gericht op de eerste levensbehoeften, aandacht te geven en in gesprek te gaan willen wij de mensen laten ervaren dat ze gezien worden. Hierdoor willen wij Jezus’ liefde en licht doorgeven aan mensen die weinig materiële middelen hebben of eenzaam zijn.

Samen met God en de kerken voor de bloei van de stad met jou én iedere Dordtenaar op weg naar samenredzaamheid hulpinitiatieven ontplooien met het hele sociale domein oog hebben voor elkaar

Hoe doen we dat?

Op dinsdagavond delen we, tussen 18.30 uur en 19.30 uur, een broodje warme knakworst en soep uit. Daarnaast denken we aan eerste levensbehoeften als fruit, drinken en kleding/schoenen en geven we krentenbollen mee voor de volgende dag. Naast het uitdelen bieden wij een luisterend oor voor mensen die dat nodig hebben. We hebben oprechte interesse in de leefwereld van de mensen en vanuit een oppervlakkig gesprek ontstaat dan ook met enige regelmaat een diepgaander gesprek over zaken die hen bezighouden. We praten tevens over de mogelijkheden om van de straat en van een verslaving af te komen. We zijn er ons van bewust dat wij geen hulpverleners zijn en om die reden verwijzen we door naar instanties waar professionele hulp geboden kan worden wanneer dat nodig en gewenst is. Onze belangrijkste missie op zo’n avond is iets laten zien van Gods liefde en aandacht.

Voorafgaand aan het uitdelen, maken we de pakketjes klaar in de keuken van de Kruiskerk. Vanaf 17.00 uur zijn we samen bezig en gaan we ook kort in gebed. Na afloop ruimen we daar ook weer alles op.

Filmpje over Broodnodig op de uitdeelplaats

Wil je eens zien hoe Broodnodig te werk gaat? 
Wil je kennismaken met onzer beweegredenen? 
Bekijk hier het filmpje.

Geen evenementen gevonden!