roos logo samen dordt

Voor de bloei van de stad!

Onze missie

Samen Dordt zet zich in voor kwetsbare stadsgenoten. We bieden praktische hulp op verschillende gebieden binnen het sociaal domein. Samen met de initiatieven in ons netwerk, met kerken en met alle inwoners van onze stad. 

Gedreven door naastenliefde willen we mensen helpen om hulp te bieden én om hulp te vragen. Op die manier dragen we samen bij aan de bloei van de stad.

Video afspelen

Samen met God en de kerken voor de bloei van de stad met jou én iedere Dordtenaar op weg naar samenredzaamheid hulpinitiatieven ontplooien met het hele sociale domein oog hebben voor elkaar

Hoe doen we dat?

Samen Dordt is een diaconale netwerkorganisatie, waarin verschillende kernteams actief zijn die initiatieven ontplooien gericht op het bieden van praktische hulp, het creëren van een sociaal vangnet en het verlenen van preventieve zorg.

Daarnaast wil Samen Dordt diaconale presentie in de brede zin van het woord bevorderen in samenwerking met organisaties van binnen en buiten de kerk. Samen Dordt biedt training, advies en toerusting aan alle betrokkenen uit het samenwerkend netwerk.

Onze initiatieven

Geen evenementen gevonden!
Meer laden